Generellt om Infoglue

Infoglue är en öppen programvara som Uppsala universitet valt som sitt verktyg för webbinnehållshantering.

Vad är Infoglue?

Infoglue är ett webbverktyg som på engelska kallas för Web Content Management System (förkortas WCMS eller bara CMS), och innebär i korthet att man separerar design, struktur och innehåll så att man inte behöver kunna html eller webbprogrammering för att arbeta med en webbplats. Ett CMS erbjuder också återanvändande av struktur och innehåll på ett smidigt sätt, samt ger möjligheter att skapa enhetliga webbplatser. 

Läs  mer om webbpubliceringssystem på svenska wikipedia.

Öppen programvara

"Öppen programvara" innebär i korthet att dess användare kan anpassa det efter egna önskningar. Till exempel har Uppsala universitets implementation av Infoglue många egna så kallade komponenter som löser våra specifika behov av visning av publikationer, utbildningskatalogen, personallista, kalendarium, och så vidare.

Redigeringslägen

Infoglue bjuder på två gränssnitt (redigeringslägen);

  • "CMS": det fullständiga Content Management-systemet för struktur- och innehållsbearbetning
  • "EOS": det mindre komplexa Edit On Site-läget för enkel innehållsredigering.

För närvarande finns också två i grunden olika utseenden (designer) - WP1 och WP2.