Vad skiljer WP1- och WP2-design åt?

I november 2013 lanserades en helt ny design för uu.se. Förutom att utseendet är förändrat så anpassas designen till besökarens skärm i princip oavsett storlek. Vi kallar den responsiv, eller med en mer teknisk term Web Package 2 (WP2).

Samma webbplats i WP1 och WP2. Längst till höger mobilvarianten av WP2-webbplatsen

Menyn

WP2-menyn skiljer sig från WP1-menyn genom att den förre flyttats från toppen till vänster, i datorskärmsläge. I mindre skärmar, såsom mobiltelefoner och pekplattor, träder i WP2 det responsiva beteendet in och menyn lägger sig ihopfälld överst på sidan. Menyn i en WP1-webbplats ligger alltid på samma plats, oavsett skärm.

Menyn i WP2 har max 3 nivåer, vilket beror på den ovan nämnda responsiviteten i designen. Djupa menystrukturer fungerar nämligen dåligt på mobila enheter. Därför blir levande landningssidor väldigt viktiga i WP2!

Landnings- vs huvudsidor

WP2s landningssidor skiljer sig från WP1s sk huvudsidor både i utseende och funktion:  

  • WP1s huvudsidor: textbaserade "allt på ett A4-ark". Besökaren måste i princip läsa allt på sidan innan val kan göras. Menybaserat. Läs mer om huvudsidor.
  • WP2s landningssidor: bild- och aktivitetsbaserade, där man kan lyfta informationen på olika sätt och med olika emfas för att fånga och leda besökaren. Menyn är här mer ett stöd i besöket än ensam strukturbärare. Smulraden visar djupet och är ett hjälpmedel i att navigera sig uppåt i strukturen. Läs mer om landningssidor.

Nya komponenter

I WP2 finns också en handfull nya komponenter, bl a:

  • Speciella landningssidekomponenter för att informera om webbplatsens innehåll och lyfta fram utvald information (såsom Puff - Image Wide och Puff Container)
  • Artikelkomponenten har utökats med olika stilar som ger möjlighet att koppla samman artikeln med bilder, bildpuffar och listor
  • Selmadrivna utbildningskomponenter som ger samma funktionalitet som på UUs centrala utbildningssidor
  • Med mera.

Kort sagt, WP2 möjliggör en en mer levande webbplats!

Befintliga WP2-webbplatser

Sedan 2014 har drygt 70 WP2-webbplatser lanserats, och många är under uppbyggnad. Kika gärna in hos några av våra nuvarande WP2-webbplatser: