Språkstruktur i InfoGlue

Innehåll:

Vi skiljer på två saker när det gäller begreppet språk: språkstruktur och flerspråkighet.

Denna sida handlar om en webbplats språkstruktur. Flerspråkighet berör ett innehålls språkversioner och beskrivs på sidan om flerspråkighet

Hur hanteras språk i InfoGlue?

Vanligast är en webbplats på svenska och engelska, med svenska som primäspråk, men även andra språk och annat huvudspråk går att välja.

Infoglue stöder två olika varianter för språkhantering: speglade sidor och parallella strukturer. Vi ställer in detta när vi sätter upp webbplatsen. Byte i efterhand innebär rätt mycket jobb, framför allt för WPA!

Två olika språjkstrukturer
Skiss över strukturen beroende på val av språkfunktion. Observera att för en parallell webb finns sekundärspråkets startsida som undersida till primärspråkets startsida!

Speglade sidor och språkversion för besökaren

En speglad webbplats betyder att alla sidor per standard kan skapas i webbplatsens alla språk, med motsvarande språkversioner på innehållet. En sida kan alltså innehålla alla språk. för att skilja språkversionerna åt för besökaren ges de olika språkversionerna olika webbadresser. Läs mer om speglade sidor.

Parallella strukturer

Om huvuddelen av sidorna ska vara på ett språk och bara enstaka sidor på ett annat, skapades i WP1 ofta en webbplats med parallell struktur. Olika sidor skapas då för vart och ett av språken. Däremot behöver inte artiklarna/motsvarande nödvändigtvis vara separata. WP2-webbplatser passar dåligt ihop med parallell struktur, varför nya WP2-webbplatser alltid skapas som speglad webbplats. Läs mer om parallell språkstruktur.

Vilka språk finns?

Det finns stöd för innehåll på svenska, engelska, tyska, franska, spanska, danska, kinesiska och arabiska. Notera dock att ramspråket enbart finns på svenska eller engelska, och att lyssna-funktionen inte stöder alla språk.

Metadata under Egenskaper på flera språk

Metadata för sidan är också språkberoende. Du måste fylla i egenskaper för alla de språk som du tänker visa upp på sidan. Infoglue kallar det att skapa en språkversion av sidan. Exempel: om du skapat en svensk version av en sida och du tänkt visa innehåll på både svenska och webbplatsens sekundärspråk måste du också skapa en sekundärspråksversion av sidan!

Webbadress för sekundärspråkets version av sidan

Glöm inte att definera en annan uri för Sidans del av webbadressen för sekundärspråket, annars kan Infoglue byta språk slumpvis för besökaren och språkväljaren för sidan fungerar inte. (OBS: ändra aldrig på startsidans del av webbadressen. Den ska ha start-sv respektive start-en.)

Språk i responsiva webbar (WP2)

Speglade responsiva webbar har samma språklösning för sina besökare som icke responsiva.

I en parallell webb kommer språkväljaren att föra besökaren över till det andra språkets startsida. Men om det finns en parallell sida i annat språk, men med samma innehåll, kan du referera till denna.

Via Egenskaper för sidan öppnar du Edit relations och pekar ut den relaterade sidan:

Relatera sidor i en parallell webb
Här kan parallella sidor knytas ihop.


Glöm sedan inte att relatera tillbaka!

Besökaren hittar nu den relaterade sidan via språkväljare.

I en speglad webb sker språkväxlingen automatiskt till rätt innehåll eftersom språkversionerna finns i samma artikel på samma sida.

Flerspråkiga artiklar

Hur du skapar flerspråkiga artiklar finns beskrivet på sidan Flerspråkighet i InfoGlue under Sidinnehåll.