Rekommenderad arbetsgång

Innehåll:

Här bjuds handfasta »steg för steg-råd« hur du skapar sidor och innehåll på din webbplats.

Skapa mappar i Innehåll

Skapa lämpliga innehållsmappar och deras undermappar. En ny webbplats levereras med mappar namngivna efter grundstrukturen, men de kan du självfallet ta bort eller döpa om. Mappstrukturen i Innehåll är en intern angelägenhet som webbplatsens besökare inte märker av.

Att tänka på: om det är många som har tillgång till Innehåll är det av största vikt att alla vet hur det är planerat att fungera så inte sparade objekt "försvinner".

Läs mer om att skapa mappar.

Skapa sidor i Struktur

I Struktur skapar du sidor. Härifrån kan du också skapa innehåll. Här redogörs kortfattat hur du skapar nya sidor.

Skapa huvud- eller landningssidor

Skapa huvudsidor (WP1) eller landningssidor (WP2) genom att klicka på startsidan i strukturträdet och välja Skapa.

Därefter:

  • Namnge och välj sidmall. Sidans namn utgör också länkens namn
  • Kontrollera metadatafälten – korrigera och komplettera, glöm inte att skapa en version för sekundärspråket om sidan ska finnas i flera språk.
  • WP1: Exponera den nya sidan i Toppmenyn. Läs skapa huvudsidor.
  • WP2: Läs mer om landningssidor

Skapa undersidor

Undersidor skapas genom att stå i modersidan, och sedan klicka på knappen Skapa. Välj sidmall (utan meny i WP1) och gör i övrigt på samma sätt som ovan.

WP1: Ställ in navigeringsmenyn

Navigering: navigeringskomponenten i en ny huvudsida börjar alltid med Start. Det åtgärdar du genom att ange bassida för navigeringskomponenten: högerklicka i menyn, välj Egenskaper.

Ställ in basepage för navigeringsmenyn
Ställ in bassidan

Klicka på länken vid BasePage och markera rätt bassida. Nu ska enbart dina underlänkar synas i menyn, inte övriga huvudlänkar. Den här inställning behöver du enbart göra på huvudsidor! Därefter ärvs inställningen.

Om menykomponenten saknas på huvudsidan, lägg till den. Läs mer om navigeringsmenyn.

WP2: Ställ in Menu - Local

WPA kan, från startsidan, välja mellan en, två eller tre visade nivåer. Standard är två. Läs om navigeringsmenyn.

Skapa innehåll

Innehållet kan du skapa i Innehåll eller från Struktur. Det senare är smidigast!

Senast uppdaterad: 2021-09-01