Bli hittad och dessutom läst: SEO*

Innehåll:

*Denna information kommer inom kort att flytta till Medarbetarportalen.

Hur får jag mina sidor hittade, och förstådda, av målgruppen?​

Gå igenom din webbplats med nya ögon med hjälp av vår checklista (se nedan), så ökar dina chanser att bli hittad väsentligt!

SEO – vad betyder det?

SEO (Search Engine Optimization), eller sökmotoroptimering, är en teknik för att hamna så högt som möjligt i sökresultatlistor. SEO inbegriper optimering av webbplatsens innehåll och graden av extern länkning till webbplatsen.

Bli hittad och läst mer än bara SEO

En icke kommersiell webbplats har normalt inget intresse att locka in vem som helst. Den söker enbart sina målgrupper. En utomstående besökare ska snabbt kunna avgöra att hon kommit fel. Medan en önskad besökare ska hållas kvar på webbplatsen!

Hur blir du hittad av dina målgrupper?

Hur väl uppfyller din webbplats nedanstående?

Sidans titel (eng: title) högt värderad

Sidans titel, som visas som rubrik i sökträfflistor, värderas högt av sökmotorerna. I stället för enbart Forskning ska du ladda titeln med de viktigaste nyckelorden: Forskning om ... vid ...

Titeln hämtas i WP1 från:

 1. Artikelns huvudrubrik. Om det inte finns någon artikel, från:
 2. Fältet Sidtitel (anges i en sidas Egenskaper)

I WP2 är det precis tvärtom:

 1. Fältet Sidtitel (anges i en sidas Egenskaper). Om det inte finns, från:
 2. Artikelns huvudrubrik.

Systemet kompletterar alltid sidtiteln med: - Webbplatsens namn - Uppsala universitet

Huvudsidorna: de viktiga ingångarna till din webb

Satsa hårt på att skapa entydiga länknamn till huvudsidor; alltså de som i WP1 visas på den horisontella toppmenyn. I WP2 kallar vi dem landningssidor.

För en traditionell institution är Forskning och Utbildning givna. Men för andra enheter kanske det inte är lika lätt att hitta så självklara länknamn att besökaren inte tvekar om vilken ingång som gäller!

Landningssidor: här ska besökaren helst hamna

 1. Landningssidor som just Utbildning och Forskning har alltid en mängd undersidor. Ofta ser man nästan tomma landningssidor. Själva informationen bärs av undersidorna. Missa inte en bra Bli hittad-möjlighet här! Använd landningssidorna för att sammanfatta undersidornas budskap och locka besökare till din webb
 2. Landningssidorna ska innehålla presentation – med viktiga nyckelord! – av underliggande innehåll. Glöm inte att länka till underliggande sidor direkt i brödtexten, även fast menyn innehåller samma länkar. Resultatet blir oftast högre ranking hos sökmotorerna!
 3. Landningssidor är bra för besökaren. Hen får en bättre överblick över vilken information som erbjuds i ämnet, än om sökmotorn leder besökaren direkt till en undersida. Därför ska du ladda landningssidorna med mycket »sökmotorgodis«!

Vettig webbadress

Du vet väl att du kan – och bör – påverka adressen till dina webbsidor. Du gör det när du skapar sidan, eller i Metadata under Egenskaper. Men gör det innan du publicerar sidan.

Läs mer om vettig webbadress.

Länktexter: begripliga även ryckta ur sitt sammananhang

Länkar kan dyka upp i andra sammanhang än där de skrivits in, t.ex. vid listningar och uppläsning.

Det finns åtminstone fem typer av länkar:

 1. Extern (www.unt.se)
 2. Intern (alla IG-sajter betraktas som interna)
 3. Inom samma sida (ankare, t.ex. innehållsförteckning)
 4. E-post (bör alltid skriva enligt: tomas@uu.se)
 5. Bilaga (ska alltid förses med anvisning om typ)

Av ovanstående framgår att du måste bemöda dig om att få länktexten begriplig oavsett var den visas och det ska dessutom tydligt framgå när länken leder till e-post eller bilaga!

Tänk också på att text i en länk har högre sökvärde än vanlig brödtext!

Keywords/Nyckelord

Keywords struntar, enligt uppgift, Google i, men inte sök.uu.se. Du hittar keywords-fältet i Metadata under Egenskaper. 

Se till att sidans innehåll blir läst

När väl din målgrupp hittat rätt sida, finns det ytterligare saker att tänka på.

Beakta F-mönstret

Undersökningar visar att besökare ofta läser/skannar webbsidor i ett F-mönster (annan webbplats). Det innebär att övre vänstra delen av en webbsida + övre delen av mittkolumnen drar åt sig mest omedelbart intresse. Därav följer att:

Placera inte viktigt info enbart i högerkolumnen (gäller endast WP1)

Högerkolumnen riskerar att bli ett »svart hål«. Om huvudtexten i mittkolumnen tilldrar sig störst intresse och den dessutom kräver scrollning för att läsas, försvinner all information i högerkolumnen ur synfältet.

Om du använder högerkolumnen för viktig information, kanske du ska exponera informationen också i slutet av mittkolumnen. 

Läs gärna Högerkolumnen är ett svart hål för innehåll på annan webbplats!

Tänk också på att i responsiv design finns ingen högerkolumn!

Bilder lyfter ofta framställningen

Bilder brukar dra uppmärksamheten till sig, men tänk på:

 • Bearbeta alltid bilder innan de laddas upp till Infoglue. 
 • Se till att kvaliteten är nedbantad till skärmens upplösning
 • Beskrivande, men kortfattad, alternativtext är obligatorisk
 • Se till att filnamnet beskriver bilden

Mer om bildhantering i IG.

Språk och textdesign

Den språkdräkt du klär ditt innehåll i och det sätt du lyfter fram texten designmässigt på – med ingress, rubriker och listor – ökar självklart läsbarheten, men också Bli hittad-möjligheterna!

I sammanhanget talar man om »scannability«, dvs. möjligheten för besökaren att snabbt avgöra om hon kommit rätt eller inte. Bjud på bra scannability:

 • Tät rubricering med hierarkiskt korrekta flerordsrubriker
 • Skriv gärna ingress (använd stilmallen Ingress!)
 • Uppräkningar i listform: de fångar ögat effektivt
 • Betona med fet stil. Undvik längre text i kursiv
Senast uppdaterad: 2021-09-01