Krav på länktexter*

*Den här informationen har flyttat till Medarbetarportalen.

Bra länktexter underlättar för besökaren och ökar chansen till bra placering hos sökmotorerna. Tänk på att:

  1. Länktexten ska vara begriplig ryckt ur sitt sammanhang. Länktexter som Läs mer etc är inte tillåtna
  2. Länktexten ska kort och koncist tala om vilken information besökaren kan hitta på målplatsen
  3. Om länken leder till en e-post eller till en dokumentfil ska det tydligt framgå av länktexten.
    • E-postlänkar skrivs enligt namn@uu.se
    • Länkar till pdf-dokument skrivs ut i länktexten. Exempel: ladda ned forskningsrapporten i pdf-format. Observera att du ska använda länkstilen pdf och välja uppläsningsspråk för att Infoglues uppläsningsfunktion ska fungera.

Läs mer om länkar och tillgänglighet.

Senast uppdaterad: 2021-09-01