Mappstruktur och namngivning i Innehållsverktyget

Allt innehåll som du skapat, lagras i Innehåll. När en ny webbplats levereras finns redan några mappar som namngivits efter länkarna i toppmenyn – Forskning, Utbildning osv.

Mappträd i Innehåll

Trädmenyn i InnehållInnehåll är den plats där du lagrar det du själv skapar. Du kan hålla ordning på ditt innehåll med hjälp av mappar. Namn på mappar och innehåll är interna, dvs. du kan när som helst ändra dem utan att besökaren märker någonting. Du kan också stuva om i mapphierarkin utan att det påverkar besökarna. Läs om att flytta innehåll.

Artiklar, nyheter, bilder etc skapar du med fördel från Struktur, från den komponent som ska visa innehållet. Men innehållet lagras alltid i Innehåll.

Tips för mappstruktur och namngivning av innehåll

I en normalstor webbplats finns hundratals innehållsobjekt. För att hålla ordning på allt innehåll, måste du veta vilken lagringsprincip man tillämpar i webbplatsen. Skapa aldrig nya mappar utan att vara överens med webbplatsansvarige!

För webbplatsens besökare spelar mappstrukturen ingen roll. Men för alla som arbetar i webbplatsen kan det uppstå problem om inte innehålls­objekten är lagrade på ett konsekvent sätt i förutsägbara mappar. Det är webbplatsansvariges ansvar att se till att alla inblandade redaktörer känner till vilken lagringspricip som gäller. Var väldigt noga med hur ni döper mappar, artiklar, bilder etc. Försök att hitta regler för detta och håll er konsekvent till dessa.

Två principer

Vi ser två principer som båda funkar – så länge man håller sig genomgående till en av dem.

Namnge efter huvudsidorna
En ny webbplats levereras med huvudsidorna Start, Utbildning, Forskning m.fl. I Innehåll finns korresponderande mappar, med undermapparna Artiklar och Bilder. 

Namnge efter innehållstyp
Ett alternativ är att vända på det hela och namnge efter innehållstyp: Artiklar, Bilder osv. och lägga mapparna Forskning, Utbildning etc i respektive typmapp.

Byta namn på mappar och andra innehållsobjekt

Om du klickar på en mapp i Innehåll kan du byta dess namn i översta fältet.

För att byta namn på en artikel går du via fliken Namn & tidstyrning efter det att du aktiverat artikeln. 

Observera att ett namnbyte inte påverkar den publika visningen alls! Innehållet knyts till sidorna via id-nummer, inte via namnet.

Kopiera mappstruktur

Om du skapar en typmapp med undermappar, kan du – för att spara tid – mångfaldiga den genom att kopiera. Läs mer om att kopiera innehåll.

Senast uppdaterad: 2021-09-01