Skapa huvudsidor i InfoGlue

En huvudsida skapas på samma sätt som övriga sidor. Men på en huvudsida gör du några navigeringsinställningar som också gäller för alla huvudsidans undersidor.

Navigering i IG: besökaren använder toppmenyn för den övergripande navigeringen mellan olika huvudsidor och navigeringsmenyn sköter förflyttningen till huvudsidornas undersidor.

Vad utmärker en »huvudsida«?

  • Alla sidor som syns i toppmenyn är huvudsidor ur besökarens synvinkel.
  • Startsidan »äger« toppmenyn. Huvudsidorna är alltså Startsidans undersidor!
  • Toppmenyn har samma innehåll genom hela webbplatsen, dvs. huvudsidorna är alltid åtkomliga.
  • För de allra flesta institutioner är några huvudsidor givna: Utbildning, Forskning, Om oss.
  • För andra organisatoriska enheter kan det vara svårare att hitta begripliga namn på huvudsidorna. Men namnen på huvudsidorna är extra viktiga för att besökaren ska kunna navigera sig till rätt undersida.

För besökaren begripliga namn på huvudsidor/länkar i toppmenyn

Om du tänker dig att besökaren på din webbs startsida letar efter en viss undersida ska hon ju först välja vilken huvudsida hon ska öppna. Är länknamnet i toppmenyn på dina huvudsidor så beskrivande så hon väljer rätt väg till undersidan?

Toppsidor i responsiv design

I responsiv design finns ingen lokal toppmeny! Den lokala webbplatsens tidigare toppsidor hamnar i navigeringsmenyn.

Senast uppdaterad: 2021-09-01