En sidas webbadress*

Innehåll:

*Den här informationen har flyttat till Medarbetarportalen.

En kort begriplig webbadress underlättar kommunikationen med omvärlden! Se till att ordna det innan ni går skarpt.

Din grundadress, ex.vis www.neuro.uu.se, kan du inte påverka. När du skapar sidor får de automatiskt en webbadress utifrån dess namn, enligt regeln att specialtecken (såsom mellanslag, kommatecken etc) blir bindestreck och alla versaler ändras till gemener (a–z, svenska tecken är inte tillåtna). En befintlig sidas adress hittas i metadataformuläret som du når via Egenskaper. Där finns fältet Sidans del av webbadressen

Den här sidan, som heter 'Sidans webbadress', gavs automatiskt adressen 'sidans-webbadress' vid dess skapande. Vid publicering av sidan skulle den skarpa adressen till sidan bli http://support.webb.uu.se/riktlinjer/sidans-webbadress

Men sidans adress måste inte vara 'sidans-webbadress', utan kan ändras till t ex en kortare adress: 'webbadress'. Adressen blir då http://support.webb.uu.se/riktlinjer/webbadress/. Observera; detta gäller ej startsidan som alltid ska ha start-se, respektive start-en som webbadress!

Rekommendationer för webbadressen

Att tänka på när du anger en webbadress:

  • Endast a–z och 0–9, dvs endast gemener och inga svenska tecken eller specialtecken såsom .,;:/?()|&%#
  • Tänk på att få adressen så kort som möjligt, utan att göra den obegriplig
  • Kontrollera sammanhanget. Exempel: Om en sida får adressen kurs-i-infoglue och den är undersida till en sida som har adressen kurser, bör du ändra så att hela adressen blir: kurser/infoglue. Kort, men ändå fullt begriplig!
  • Ge olika språkversioner olika webbadresser

Adressändring av publicerad sida

Om du ändrar en publicerad sidas adress möts besökare till den gamla adressen av informationen att sidan är flyttad samt en länk till nya adressen.

Viktigt: Olika webbadresser för olika språk

I en speglad webb (alltså där samma sida kan finnas i olika språkversioner), ska du ge sidans sekundärspråk eget namn i Sidans del av webbadressen.

Om en sida har samma webbadress för olika språkversioner fungerar inte språkväljaren för en sida och besökaren riskerar dessutom att oönskad språkväxling sker när hen förflyttar sig inom din webbplats.

Senast uppdaterad: 2021-09-01