Anmäl eller ta bort skribent/redaktör i Infoglue

Här anmäler du registrering eller borttagande av redaktör och eller skribent. För att anmäla flera behörigheter, repetera formuläret. Om du har väldigt många, kontakta infoglue-support@uadm.uu.se.

Anmälan avser (obligatoriskt)


Önskad ny behörighet (obligatoriskt)(obligatoriskt) = Obligatoriska fält

Senast uppdaterad: 2022-09-19